Έρευνα: αύξηση πληρωμών μέσο φορητών συσκευών στην Ελλάδα

nfc-mobile-payments

Η εξάπλωση των πληρωμών μέσο φορητών συσκευών είναι πραγματικότητα.

Στατιστική έρευνα μαρτυράει ότι 3 στους 10 Έλληνες έχουν επιχειρήσει να πληρώσουν ένα προϊών ή μια υπηρεσία τουλάχιστον μια φορά το τελευταίο έτος, με μια φορητή συσκευή όπως το Smartphone τους.

mk-cp242_applep_g_20140910191855

Επίσης όλο και περισσότεροι άνθρωποι πάνω από 38% του πληθυσμού αναζήτησαν κάτι σχετικό με ανέπαφες συναλλαγές μέσο Smartphone, ενώ 4 στους 10 έχουν εγκαταστήσει μια εφαρμογή για ανέπαφες πληρωμές στην φορητή τους συσκευή, της εκάστοτε τράπεζας που διαθέτουν λογαριασμό.

4550566301

Τέλος παρατηρείτε ότι οι χρήστες προτιμούν η συσκευή τους να του προσφέρει τέτοια δυνατότητα ακόμη και αν δεν την χρησιμοποιήσουν άμεσα.

Διευθύνων σύμβουλος και δημιουργός (CEO) Των TOT - TIMES OF TECH και SITELAB. Δημοσιογράφος στην K, ομιλητής, marketeer, οικονομολόγος και δημιουργός ιστοσελίδων.