Έρευνα: Η εξάρτιση των δυο φύλων από την τεχνολογία

friendship-leisure-summer-technology-and-people-concept

Έρευνα με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα δυο φύλα έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η έρευνα σαν κριτήριο είχε την ηλικία και το φύλο, επίσης προτιμήθηκε να πραγματοποιηθεί σε περιοχή που υπάρχει σχετικός ίσος πληθυσμός ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες των δυο φύλων με κοντινές ηλικίες.

Η έρευνα μας έδειξε ότι οι άντρες σε μια αντρική παρέα προτιμούν συγχρόνως να αλληλεπιδρούν στην έξυπνη συσκευή τους, επίσης οι άντρες σε νεαρές ηλικίες προτιμούν να έχουν αντικείμενο συζήτησης κάτι που είδαν στο κινητό τους.

Οι Γυναίκες από την άλλη παρατηρείτε ότι είναι περισσότερο εξαρτημένες από την συσκευή τους και συχνά ενημερώνονται από αυτήν, ενώ δείχνουν προτεραιότητα στην παρέα τους εάν είναι διαφορετικού φίλου.

Τέλος φαίνεται ότι τα δυο φίλα είναι το ίδιο εξαρτημένα από την τεχνολογία και όχι κάποιο περισσότερο.

Διευθύνων σύμβουλος και δημιουργός (CEO) Των TOT - TIMES OF TECH και SITELAB. Δημοσιογράφος στην K, ομιλητής, marketeer, οικονομολόγος και δημιουργός ιστοσελίδων.