Το βιβλίο Ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων με τη χρίση του WordPress

Το βιβλίο Ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων με τη χρίση του WordPress είναι το νέο βιβλίο του Δρακούλη Σταύρου, που αποτελεί ένα βιβλίο οδηγός για να δημιουργήσετε βήμα βήμα μια ιστοσελίδα Wordprees.

“Είναι ένα κορυφαίο βιβλίο εκμάθησης και ανάλυσης”

Το βιβλίο Ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων με τη χρίση του WordPress είναι διαθέσιμο σε έντυπη έκδοση και σύντομα σε Ebook.