Το οικολογικό και οικονομικό μοντέλο της Google

Στόχος επίτευξης της εταιρείας το κοντινό 2030.

Ο CEO της Google κύριος Sundar Pichai, ανακοίνωσε στο επίσημο blog της εταιρείας τα νέα μέτρα της εταιρείας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Google από το 2007 ξεκίνησε να λειτουργεί μερικός με ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και σήμερα έχει φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο, στόχος της εταιρείας είναι το 2030 η Google να λειτουργεί πλήρως με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Google με την πράσινη στρατηγική της θα απαλλάξει το περιβάλλον από τους ρύπους της και θα πετύχει το τέλειο οικολογικό μοντέλο, επιπλέον η αμερικάνικη εταιρεία λειτουργώντας πλήρως με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα εξοικονόμηση μέχρι και το 50% των ελαιουργικών της εξόδων!