Η εφαρμογή Your phone

Μεταφέρει τις Android εφαρμογές στην οθόνη του υπολογιστή.

H εφαρμογή Your Phone στα Windows 10 δίνει την δυνατότητα να τρέχει ο χρήστης πολλαπλές εφαρμογές από το τηλέφωνο στον υπολογιστή. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα αυτή σε συσκευές Android όλων των κατασκευαστών.