Συνέντευξη και ξενάγηση στο Sony center Berlin

Η ιαπωνική εταιρεία μας προσκάλεσε στα κεντρικά γραφεία της στο Βερολίνο της Γερμανίας που πρόκειται για τα κεντρικά διοικητικά γραφιά εντός της ευρωπαϊκής ενώσεις.

Συνέχεια ανάγνωσης