TOT-TIMES OF TECH® ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εταιρεία

Σας καλωσορίζουμε στους TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων. O σκοπός της εταιρίας είναι η ενημέρωση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων μέσα από τη τεχνολογία την επιστήμη την επιχειρηματικότητα και την δημοσιογραφία.

Οι TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων εδρεύουν στην Ελλάδα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έχουν ανοιχτή ροή ειδήσεων με τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων και τις εταιρίες και οργανισμούς στον χώρο της τεχνολογίας της επιστήμης και του επιχειρηματικού κόσμου.

Οι TIMES OF TECH λειτουργούν αξιοκρατικά και διαθέτουν εκπαιδευμενο προσωπικό που καταρτίζει τα εκάστοτε τμήματα μας ενώ έχουμε συνεργάτες σε όλο τον κόσμο που μας μεταφέρουν τον παλμό των ειδήσεων με σκοπό να σας μεταφέρουμε την είδηση έγκυρα και έγκαιρα, Οι TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων είναι μια δημιουργία, ιδέα, εκτέλεση και εφαρμογή του Δρακούλη Σταύρου.

Λειτουργία

Οι TIMES OF TECH διαθέτουν τμήματα και κατηγορίες με σκοπό την ενημέρωση και την έρευνα τα οποια ειναι GADGETS, SMARTPHONE, TABLET & PC, TOT BOOKS, TOT RADIO, TOT TALKS & EVENTS, TOT TV, TOT ΕΞΏΦΥΛΛΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΔΟΚΙΜΕΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ.

Εγκυρότητα

Οι TOT RESEARCH είναι το ερευνητικό τμήμα των TIMES OF TECH και έχει σκοπό να πιστοποιεί τις έρευνες και τις πληροφορίες που αναλαμβάνοντε και περισυλλέγονται, καθώς διαθέτει επιστημονικό και ερευνητικό χαρακτήρα με απώτερο σκοπό την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων στην κοινωνία με γνώμονα την τεχνολογία. Οι TIMES OF TECH διαθέτουν και πιστοποιητικό εγκυρότητας.

Νομοθεσία

Η συμμετοχή σας στους TOT – TIMES OF TECH σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης κατά το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο βάση του συντάγματος και της ελληνικής δημοκρατίας.

Γενικοί κανόνες

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών μελών που συλλέγει το timesoftech.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου timesoftech.gr. Τα απαραίτητα δεδομένα των χριστών δεν αποθηκεύονται μόνιμα και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους από τους TOT – TIMES OF TECH.

Αποφυγή ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου δεν αποκλείεται η περίπτωσης αμέλειας, το timesoftech.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του timesoftech.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Νομική ευθύνη

Oι TOT – TIMES OF TECH δεν έχουν νομική ευθύνη στις εταιρίες και τα προϊόντα που αναφέρονται καθώς δεν υπάρχει σκοπός αντιγραφής προϊόντων ή παραπλάνησης, κάθε αναφορά σε προϊόντα – υπηρεσίες και φίρμες ανήκει στους νομικούς ιδιοκτήτες τους.

Σύνδεσμοι

Το timesoftech.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το timesoftech.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Άδεια χρήσης περιεχομένου

Το περιεχόμενο του timesoftech.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την άδεια TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων 1, έτσι απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή και διασκευή του περιεχομένου χωρίς την έγκριση των TOT – TIMES OF TECH ή την χρίση αναφοράς ή συνδέσμου (TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων)

Ασφάλεια

Οι TOT – TIMES OF TECH δηλώνουν υπεύθυνα ότι είναι υπό το καθεστώς ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων και δικαιωμάτων των χρηστών στο διαδίκτυο, καθώς προστατεύονται από τεχνολογία αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού και υποκλοπών.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα του ονόματος των εμπορικών σημάτων TOT – TIMES OF TECH της υλοποίησεις και των υπηρεσιών ανήκουν στους TOT – TIMES OF TECH® το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων® και στον Δρακούλη Σταύρο® 2015 – 2020©.

Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε μέσω των TOT – TIMES OF TECH, επικοινωνήστε με το τμήμα marketing μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε Άδειας χρίσης περιεχομένου ή ονόματος, επικοινωνήστε με το τμήμα διαχείρισης και πνευματικών δικαιωμάτων μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Αν επιθυμείτε να καταθέσετε κάποια επίσημη πρόσκληση, αίτηση συνεργασίας, δελτίο Τύπου ή αναφορά σε εταιρικό επίπεδο, επικοινωνήστε με το τμήμα διοίκησης και επικοινωνίας μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας ή να αποστείλετε βιογραφικό επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μέσω του timesoftechpartners@gmail.com

Για την παραχώρηση προϊόντων για δοκιμή ή παρουσίαση ή επίδειξη υπηρεσιών, επικοινωνήστε με το τμήμα προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Στα κοινωνικά δίκτυα

Οι TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων είναι ενεργοί και διαθέσιμοι σε πολλά κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Facebook, Linkedin, Pinterest, Instagram, Youtube, RSS) με επίσημους λογαριασμούς. Hashtag #TOT #TIMESOFTECH #Τοπρακτορείοτεχνολογικώνειδήσεων.


ΒΡΑΒΕΙΑ – AWARDS


ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – PARTNERS


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – TECHNOLOGIES


TOT-TIMES OF TECH® INFORMATION (ENG)

Company

We welcome you to TOT – TIMES OF TECH, the technology news agency. The purpose of the company is to update and enrich knowledge through technology, science, entrepreneurship and journalism.

TIMES OF TECH is the technology news agency based in Greece in the city of Thessaloniki and has an open stream of news with the largest news agencies and companies and organizations in the field of science and business technology.

TIMES OF TECH operates meritocratic and has trained staff that prepares our departments and we have partners all over the world who carry the news pulse to bring you the news in a timely and timely manner. TOT – TIMES OF TECH is the technology agency news is a creation, idea, execution and implementation of Drakoulis Stavros.

Mode

TIMES OF TECH has sections and categories for information and research which are GADGETS, SMARTPHONE, TABLET & PC, TOT BOOKS, TOT RADIO, TOTAL TALKS & EVENTS, TOT TV, TOT COVER, SCIENCE & TECHNOLOGY, SURVEYS, COMPANIES & ECONOMICS, HISTORY, SOFTWARE & APPLICATIONS, PRESENTATIONS & TESTING, INTERVIEWS.

Validity

TOT RESEARCH is the research department of TIMES OF TECH and aims to certify the research and information you are taking and collecting as it has a scientific and research character with the ultimate purpose of analyzing and solving problems in the technology-driven society. TIMES OF TECH also has a certificate of validity.

Legislation

Your participation in TOT – TIMES OF TECH means full acceptance of the Terms of Use in accordance with European and Greek law based on the Constitution and the Greek Republic.

General rules

This Privacy Policy covers all personal data of visitors / user members that collect timesoftech.gr during the visit and use of the services and the pages of the website timesoftech.gr. The necessary data of Christians are not permanently stored and distributed to third parties by TOT – TIMES OF TECH.

Avoidance of liability

Given the nature and volume of the Internet, the case of negligence can not be ruled out, timesoftech.gr is not responsible for any form of damage suffered by the visitor / user of the pages, services, choices and contents of timesoftech.gr that he / she makes on his / her own initiative and with knowledge of the terms of the present.

Legal responsibility

TOT – TIMES OF TECH does not have legal liability for the companies and products listed as there is no purpose of product duplication or misleading, any reference to products – services and brands belongs to their legal owners.

Links

Timesoftech.gr includes links to other sites that are not controlled by itself but by third parties (natural or legal persons) under no circumstances is timesoftech.gr responsible for the Terms of Use of the Personal Data of the visitors / users that these operators follow.

Content License

The content of timesoftech.gr may be used under the TOT – TIMES OF TECH license of the technology news agency 1, so any reproduction, distribution and adaptation of the content without the approval of TOT – TIMES OF TECH or the use of a reference or link (TOT – TIMES OF TECH the technology news agency)

Security

TOT – TIMES OF TECH responsibly declare that they are under the security and data protection and online rights of users, as they are protected by malware and spyware technology.

Copyright

All rights in the TOT – TIMES OF TECH trademarks of the implementations and services belong to the TOT – TIMES OF TECH ® technology news agency ® and DRAKOULIS STAVROS® 2015 – 2020 ©.

Communication

If you wish to advertise through TOT – TIMES OF TECH, please contact the marketing department via timesoftechcomm@gmail.com

If you wish to obtain a Content or a Name License, please contact the Managements and Copyright Department at timesoftechcomm@gmail.com

If you wish to file an Official Call, a Collaboration Request, Press release or a Company-Level Reference, contact the Management & communication Department via timesoftechcomm@gmail.com

If you wish to work with us or send us a resume, contact the human resources department at timesoftechpartners@gmail.com

To provide products for testing or presenting or demonstrating services, contact the product & services department via timesoftechcomm@gmail.com

Social networks

TOT – TIMES OF TECH, the technology news agency, is active and available on many social networks (Twitter, Facebook, Linkedin, Pinterest, Instagram, Youtube, RSS) with official accounts. Hashtag #TOT #TIMESOFTECH #thetechnologynewsagency.


 

STAVROS DRAKOULIS® (Youtube TED Twitter Instagram Pinterest)