TOT-TIMES OF TECH® ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εταιρεία

Σας καλωσορίζουμε στους TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων. O σκοπός της εταιρίας είναι η ενημέρωση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων μέσα από τη τεχνολογία την επιστήμη την επιχειρηματικότητα και την δημοσιογραφία.

Οι TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων εδρεύουν στην Ελλάδα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έχουν ανοιχτή ροή ειδήσεων με τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων και τις εταιρίες και οργανισμούς στον χώρο της τεχνολογίας της επιστήμης και του επιχειρηματικού κόσμου, όπως και εκπαιδευμένο προσωπικό και αρμόδια τμήματα.

Οι TIMES OF TECH λειτουργούν αξιοκρατικά και διαθέτουν εκπαιδευμενο προσωπικό που καταρτίζει τα εκάστοτε τμήματα μας ενώ έχουμε συνεργάτες σε όλο τον κόσμο που μας μεταφέρουν τον παλμό των ειδήσεων με σκοπό να σας μεταφέρουμε την είδηση έγκυρα και έγκαιρα. Οι TOT RESEARCH είναι το ερευνητικό τμήμα των TIMES OF TECH και έχει σκοπό να πιστοποιεί τις έρευνες και τις πληροφορίες που αναλαμβάνοντε και περισυλλέγονται, καθώς διαθέτει επιστημονικό και ερευνητικό χαρακτήρα με απώτερο σκοπό την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων στην κοινωνία με γνώμονα την τεχνολογία. Οι TIMES OF TECH διαθέτουν και πιστοποιητικό εγκυρότητας.

Οι TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων είναι μια δημιουργία, ιδέα, εκτέλεση και εφαρμογή του Δρακούλη Σταύρου (Youtube TED Twitter Instagram Pinterest).

Νομοθεσία

Η συμμετοχή σας στους TOT – TIMES OF TECH σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης κατά το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο βάση του συντάγματος και της ελληνικής δημοκρατίας.

Γενικοί κανόνες

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών μελών που συλλέγει το timesoftech.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου timesoftech.gr. Τα απαραίτητα δεδομένα των χριστών δεν αποθηκεύονται μόνιμα και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους από τους TOT – TIMES OF TECH.

Αποφυγή ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου δεν αποκλείεται η περίπτωσης αμέλειας, το timesoftech.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του timesoftech.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Oι TOT – TIMES OF TECH δεν έχουν νομική ευθύνη στις εταιρίες και τα προϊόντα που αναφέρονται καθώς δεν υπάρχει σκοπός αντιγραφής προϊόντων ή παραπλάνησης, κάθε αναφορά σε προϊόντα – υπηρεσίες και φίρμες ανήκει στους νομικούς ιδιοκτήτες τους.

Σύνδεσμοι

Το timesoftech.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το timesoftech.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Άδεια χρήσης περιεχομένου

Το περιεχόμενο του timesoftech.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την άδεια TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων 1, έτσι απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή και διασκευή του περιεχομένου χωρίς την έγκριση των TOT – TIMES OF TECH ή την χρίση αναφοράς ή συνδέσμου (TOT – TIMES OF TECH το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων)

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα του ονόματος των εμπορικών σημάτων TOT – TIMES OF TECH της υλοποίησεις και των υπηρεσιών ανήκουν στους TOT – TIMES OF TECH® το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων® και στον Δρακούλη Σταύρο® 2015 – 2020©.

Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε μέσω των TOT – TIMES OF TECH, επικοινωνήστε με το τμήμα marketing μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε Άδειας χρίσης περιεχομένου ή ονόματος, επικοινωνήστε με το τμήμα διαχείρισης και πνευματικών δικαιωμάτων μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Αν επιθυμείτε να καταθέσετε κάποια επίσημη πρόσκληση, αίτηση συνεργασίας, δελτίο Τύπου ή αναφορά σε εταιρικό επίπεδο, επικοινωνήστε με το τμήμα διοίκησης και επικοινωνίας μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας ή να αποστείλετε βιογραφικό επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μέσω του timesoftechpartners@gmail.com

Για την παραχώρηση προϊόντων για δοκιμή ή παρουσίαση ή επίδειξη υπηρεσιών, επικοινωνήστε με το τμήμα προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του timesoftechcomm@gmail.com

Για ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιήστε τα Hashtag #TOT #TIMESOFTECH #Τοπρακτορείοτεχνολογικώνειδήσεων.

TECHNOGIES

AWARDS

PARTNERS

TOT-TIMES OF TECH® INFORMATION (ENG)

Company (0) Welcome to TOT – TIMES OF TECH technology news agency. The purpose of the company is to inform and enrich knowledge through technology, science, entrepreneurship and journalism. (1) The TIMES OF TECH news agency is headquartered in Thessaloniki, Greece and has an open flow of news with the largest news agencies and technology companies and organizations in the science and business world, as well as educational staff and departments. (2) TIMES OF TECH operates on a merry-go-round and has trained staff preparing our respective departments while we have partners around the world delivering the pulse of news to us to deliver the news in a timely and timely manner. TOT RESEARCH is the research division of TIMES OF TECH and aims to certify the research and information you undertake and collect, as it has a scientific and research character with the ultimate goal of analyzing and solving problems in a technology-driven society. TIMES OF TECH also has a certificate of validity. (3) The TOT – TIMES OF TECH technology news agency is a creation, idea, execution and implementation of Dracula Stavros. (4) Legislation (5) Your participation in TOT – TIMES OF TECH means full acceptance of the Terms of Use in European and Greek law based on the Constitution and Greek democracy. (6) General rules (7) This Privacy Policy covers all personal data of visitors / users who collect timesoftech.gr while visiting and using the services and pages of the timesoftech.gr website. Necessary christmas data is not stored permanently and is not shared with third parties by TOT – TIMES OF TECH. (8) Avoid responsibility (9) Given the nature and volume of the internet, it is not excluded that in the event of negligence, timesoftech.gr is not responsible for any damage suffered by the visitor / user of the timesoftech.gr pages, services, options and contents on its own initiative and with knowledge of the terms herein. TOT – TIMES OF TECH has no legal responsibility for the companies and products listed as there is no intention of copying or misleading them, any reference to products – services and trademarks is their legal owners. (9) Links (10) Timesoftech.gr includes links to other sites (sites) which are not controlled by itself but by third parties (natural or legal persons), in no event are timesoftech.gr responsible for the Terms of the visitors / users’ personal data that these agencies follow. (11) Content License (12) The content of timesoftech.gr may be used under the license of TOT – TIMES OF TECH technology news agency 1, thus prohibiting any reproduction, distribution and adaptation of the content without the approval of TOT – TIMES OF TECH or the use of a reference or link (TOT – TIMES OF TECH the technology news agency) (13) Copyright (14) All rights reserved for the TOT – TIMES OF TECH trademarks of the implementations and services belong to the TOT – TIMES OF TECH® technology news agency® and Draculis Stavros® 2015 – 2020 ©. (15) Communication (16) If you would like to advertise through TOT – TIMES OF TECH, please contact marketing through timesoftechcomm@gmail.com (17) If you would like to obtain a Content or Name Sharing License, please contact the management and copyright department at timesoftechcomm@gmail.com (18) If you would like to submit a formal invitation, partnership application, press release or company-level report, please contact the administration and communications department at timesoftechcomm@gmail.com (19) If you would like to work with us or send a resume please contact our HR department at timesoftechpartners@gmail.com (20) To request a product for a test or presentation or demonstration of services, contact the product and services department via timesoftechcomm@gmail.com (21) For posting on social networks Hashtag #TOT #TIMESOFTECH #Technology Agent.