Έρευνα: Η Ελλάδα μια από τις τελευταίες χώρες σε συνδεσιμότητα και αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων

JJsocial-networking-resized-600

Συγκεκριμένα στην κατηγορία εξοπλισμού στον μέσο πολίτη η Ελλάδα κατέχει την εντυπωσιακή 6η θέση, δηλαδή διαθεσιμότητα σε (smartphone tablet και ηλεκτρονικούς υπολογιστές). Μα στην σωστή εκμετάλλευση των τεχνολογικών προϊόντων βρίσκετε η χώρα μας στην 20η θέση, με τους Έλληνες και Ελληνίδες 35-65 ετών να μην ξέρουν να χρησιμοποιούν σωστά τα περισσότερα προϊόντα τεχνολογίας που έρχονται καθημερινά σε επαφή, αλλά και οι νεότεροι 16-34 να χρησιμοποιούν την τεχνολογία περισσότερο για κοινωνική δικτύωση (facebook, twitter, instagram, viber, skype) κ.τ.λ.

Στον κρατικό τομέα η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης, συγκεκριμένα βρίσκετε στην 25η θέση, αναλυτικά η Ελλάδα αν και οι δημόσιες υπηρεσίες κατέχουν την ανάλογη τεχνολογία για την διευκόλυνση της εργασίας τους, δεν γίνετε χρήση της, που αυτό μεταφράζετε σε μηδαμινή συνδεσιμότητα ανάμεσα στο 89% των δημόσιων υπηρεσιών και 72% ανάμεσα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τον δημόσιο τομέα. Αυτά τα στοιχεία κατατάσσουν την Ελλάδα μας στην 27η θέση της Ε.Ε. στην κατηγορία συνδεσιμότητα και αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων.