Τo νέο Bluetooth πέμπτης γενιάς είναι γεγονός

892r2mp7

Το νέο πρωτόκολλο δικτύωσης είναι γεγονός.

Το νέο Bluetooth πέμπτης γενιάς διαθέτει νέα μέθοδο άμεσης κωδικοποίησης με στόχο την μύωση της ταχύτητας και αύξηση της ασφάλειας, επίσης το νέο πρωτόκολλο προσφέρει δυνατότητα πολλαπλής συνδεσιμότητας με διάφορες συσκευές και μεταφορά δεδομένων.

Το Bluetooth 5 προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια πάνω των δέκα μέτρων που ήταν μέχρι σήμερα στην συγκεκριμένη τεχνολογία αγγίζοντας τα σαράντα μέτρα εμβέλειας. Η νέα τεχνολογία έχει στόχο το Internet of Things και να κερδίσει τον ανταγωνισμό με το πρωτόκολλο wifi στο μέλλον.