Η Apple Επένδυσε περισσότερα!

dd2ebafaa27226e4ae583217031d46ab_1

Φαίνεται ότι η αμερικάνικη εταιρεία έχει ένα πολυδάπανο επενδυτικό πρόγραμμα που θέλει αλλαγές.

Η Apple με βάση αυτό το πρόγραμμα οργανώνει την επενδυτή της πολιτική και κατά συνέπεια ανάπτυξη, έτσι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία φαίνεται η εταιρεία να αναγκάζετε να δαπανήσει πολλά περισσότερα από τον προϋπολογισμό κάποιον project. Έτσι αναγκάζετε η εταιρεία να προχωρήσει σε αλλαγές και συμβιβασμούς.

images

Η αλλαγές που θα κάνει η εταιρεία προληπτικά και προσωρινά, περιλαμβάνουν την τιμολογιακή πολιτική της και τον μερικό περιορισμό κατά 5% σε έρευνα και ανάπτυξη. τέλος η εταιρεία δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί οικονομικά και κεφαλαιακά από την συγκεκριμένη στρατηγική που θα συντηρήσει την πετυχημένη πορεία της εταιρείας.