Η εταιρεία Yahoo σε αδιέξοδο

Η γνωστή εταιρεία όπου γνώρισε την επιτυχία στο παρελθόν φαίνεται ότι έχει έρθει σε αδιέξοδο.

Η διευθύνον σύμβουλος της εταιρείας Yahoo, Marissa Mayer μετά την ζοφερή παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων ανακοίνωσε και την διάθεση της εταιρείας για εύρεση αγοραστή. Ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχει καμιά πρόταση ικανή από αγοραστή.

MK-CP280_Yahoo_G_20140911203650

Επιπλέον αν και η εταιρεία κατάφερε μια καλή ανάκαμψη όπως μαρτυρά η τελευταία οικονομική έκθεση όπου φέρει στα ταμεία κέρδη ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, δεν αλλάζει την αρνητική ανάπτυξη όπου έχει υποπέσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια και φέρει την ανάγκη για νέους επενδυτές με νέα οικονομικά προγράμματα.