Η Apple εφαρμόζει νέα πολιτική αποζημιώσεων

Apple-Store

Η αμερικάνικη εταιρεία σε μια αιφνιδιαστική κίνηση αξιοπιστίας ανακοίνωσε αλλαγές στην πολιτική της.

Σύμφωνα με μικρές αλλαγές που θα εφαρμόσει στο άμεσο μέλλον, θα προχωράει σε άμεση αντικατάσταση και αποζημίωση προϊόντος σε περίπτωση που είναι ελαττωματικό ή δυσλειτουργικό από την αγορά του.

Η Apple εφαρμόζει την εν λόγο πολιτική στα πλαίσια της απόφασης του τελευταίου συνεδρίου του διοικητικού συμβουλίου όπου έθεσε στόχο την μεγαλύτερη αξιοπιστία, ώστε να αποφύγει την απογοήτευση νέων πελατών ή εταιριών που θα επιλέξουν εξοπλισμό της αμερικάνικης κορυφαίας εταιρείας.