Η blackberry χτίζει το μέλλον της

The company logo is seen at the Blackberry campus in Waterloo

Η εταιρεία με το ένδοξο παρελθόν δεν ήταν τυχερή σε όλους του τομείς της αγοράς, όπου δραστηριοποιήθηκε και επιχείρησε.

Η blackberry γνωρίζει αρνητική ανάπτυξη λόγο της επιχειρηματικής και επενδυτικής λογικής που εφαρμόζει, οι τομείς που η εταιρεία επιχειρεί δεν περιοριστήκαν με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, έτσι η εταιρεία προχωράει στην εφαρμογή προγράμματος αναδιάρθρωσης ώστε να φτάσει στους στόχους που έθεσε σύμφωνα με την νέα πολιτική της.

Η αγαπητή blackberry έχει να κλείσει λογαριασμούς από προμηθευτές που σχετίζονται με την εταιρεία τα τελευταία 5 χρόνια, όπως προμηθευτές Tablets όπου δεν θα παράγει πλέον όπως αποφάσισε “για την ώρα τουλάχιστον” και έχει να περιορίσει ένα πολυδάπανο διαφημιστικό πρόγραμμα που δεν αποδίδει.

09084099300655_high

Τέλος η εταιρεία θα σμικρύνει τμήματα όπου δεν έχει ανάγκη, όπως το ξεπερασμένο τμήμα λογισμικού BB os όπου θα το ενοποιήσει με το τμήμα λογισμικού BB Android που θα συνεχίσει να έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες και φόρτο εργασίας λόγο του προγράμματος ανάπτυξης προϊόντων που ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί στο μέλλον η εταιρεία.