Η Cyta Hellas πωλείτε

doc-20151023_-1277336_-cyta_

Η Cyta Κύπρου ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής Cyta Hellas που δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα.

Η Cyta Κύπρου βγάζει προς αναζήτηση αγοραστή την Cyta Hellas, η ελληνική θυγατρική θα προχωρήσει στην αλλαγή διεύθυνσης και επεξεργασίας μετοχικού κεφαλαίου.

Η κυπριακή κυβέρνηση και η επιτροπή ανταγωνισμού και των δυο χορών έδωσαν άδεια ώστε να επιτραπεί και να προχωρήσει η αγοραπωλησία.