Η TOSHIBA στο χείλος της καταστροφής

Η Ιαπωνική εταιρεία μπαίνει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και προχωράει σε πώληση τριών τμημάτων.


Αναλυτικά η εταιρεία δήλωσε ότι είναι σε δυσμενή οικονομική θέση που απαιτεί να πάρει γενναίες αποφάσεις, έτσι προχωράει σε μεταρρυθμίσεις για να αποφύγει την οικονομική καταστροφή.

Η Toshiba γνωρίζει πτώση που αγγίζει τα 21% και μύωση τιμής μετοχής 8% με πτητική πορεία, επίσης η εταιρεία είχε απόλυες από λοιπές δραστηριότητες του πυρηνικού τμήματος της εταιρίας, ύψους 6 δισεκατομμύρια δολάρια που τα 3,2 δις θα είναι από το σύνολο των εταιριών του TOSHIBA GROUP που γνώρισε και αυτό πτώση πωλήσεων 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Έτσι η Ιαπωνική εταιρεία για να αποφύγει την χρεοκοπία θα προχωρήσει στην πώληση των τμημάτων, computer chip, micro chip, και flash memory, αναστατώνοντας την παγκόσμια κοινότητα.

Τέλος σε παραίτηση από την προεδρία του ιαπωνικού κολοσσού προχώρησε ο Σιγκενόρι Σίγκα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την οικονομική κρίση που περνάει η εταιρεία.