Έρευνα: είναι τεχνολογικά καταρτισμένο το εκπαιδευτικό σύστημα;

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει σε τεχνολογικές μεθόδους και πληροφορική. Η έρευνα αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στοιχεία από την ευρωπαϊκή ένωση και τα προγράμματα ΕΣΠΑ, που μας δείχνει την έλλειψη βασικών τεχνολογικών και πληροφοριακών γνώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και την απουσία τεχνολογικών μέσων από το Ελληνικό σχολείο.

Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα προγράμματα του ΕΣΠΑ με θέμα την πληροφορική και την τεχνολογική κατάρτιση δεν εφαρμόστηκαν από το ελληνικό κράτος από το 2010 και μετά, ενώ δεν ήταν τα συγκεκριμένα προγράμματα υποχρεωτικά.

Ακόμη σε σχετικό ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε σε 30 καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαφόρων κλάδων μας έδειξε, ότι οι 17 στους 30 δεν γνωρίζουν βασικές έννοιες πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ οι 10 από τους 30 γνώριζαν επαρκώς να χειρίζονται υπολογιστή μα απέχουν από τεχνολογικές μεθόδους, επίσης 3/30 γνώριζαν άριστα την χρίση υπολογιστή και είχαν και εξειδικευμένες γνώσης.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι οι γηραιότεροι εκπαιδευτικοί ήταν πολύ λιγότερο καταρτισμένοι σε θέματα πληροφορικής και τεχνολογίας σε σχέση με τους νεότερους, ενώ σε σχετική ερώτηση για το αν θέλουν να εκπαιδευτούν σε θέματα πληροφορικής το 37% απάντησε αρνητικά!

Το δεύτερο μέρος της έρευνας αφορούσε την ύπαρξη και χρίση τεχνολογικών μεθόδων στο σχόλιο ή στο μάθημα. Η έρευνα μας δείχνει ότι δεν εφαρμόζετε καμιά τεχνολογική και ψηφιακή μέθοδο στο 92% των σχολικών ιδρυμάτων και ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός. Τέλος τα σχολικά εγχειρίδια και βιβλία αναφέρονται σε ξεπερασμένες και παλιές τεχνολογικές μεθόδους και θέματα πληροφορικής.