Συνεργασία Google και ETECSA

Η Google έγινε η πρώτη αλλοδαπή εταιρεία με διαδικτυακή παρουσία στην Κούβα.

Η Google συμφώνησε με την εταιρεία ETECSA που αποτελεί τον εθνικό πάροχο τηλεπικοινωνιών της Κούβας, να στήσει δίκτυο οπτικό ινών και wifi, με σκοπό να θέσουν τις βάσης και να καταστήσουν σημαντικά ευκολότερη την πρόσβαση στο Internet από την χώρα.

H συμφωνία που είναι σε ισχύει ανοίγει τον δρόμο για την Κούβα και σε άλλες μεγάλες εταιρείες που έχουν βλέψεις στην αγορά της χώρας όπως Apple, Twitter, Facebook, Microsoft, Amazon κ.λ.π.