Νομική διαμάχη Paypal και Pandora

Η Paypal καταθέτει μήνυση αντιγραφής λογότυπου ενάντια στην Pandora.

Η Αμερικάνικη εταιρεία του ομίλου Ebay καταθέτει μήνυση ενάντια στην εταιρεία Pandora με την υπηρεσία Pandora radio, για αντιγραφή και χρίση λογότυπου και εμπορικού σήματος.

Η εταιρεία Pandora σύμφωνα με την καταθετήρια μήνυση που συμπλήρωσε το νομικό τμήμα της Paypal, αντέγραψε και έκανε χρίση του εμπορικού σήματος της υπηρεσίας Paypal με σκοπό την ευκολότερη εδραίωση και αναγνώριση στην αγορά.

Το νομικό αποτέλεσμα ήρθε μετά από προειδοποίηση της Paypal για την αντιγραφή του σήματος της και αγνόηση από την Pandora radio.