Νέες μεταρρυθμίσεις στην Nokia

Η HMD Global θέλει λιγότερο ρίσκο περισσότερο κέρδος.

Η κινέζικη εταιρεία που έχει αναλάβει τα τμήματα υλικού της φιλανδικής Nokia, Smartphone και άλλες συσκευές, θα αλλάξει την στρατηγική προϊόντων της Nokia.

Η HMD Global επιθυμεί την αύξηση κερδών με την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, έτσι θα εφαρμόσει ένα νέο οικονομικό πλαίσιο.

Αναλυτικά η εταιρεία κρίνει απαραίτητο να αυξήσει την παραγωγή έξυπνων τηλεφώνων και έρευνας και ανάπτυξης για το συγκεκριμένο τμήμα. Επιπλέον η HMD απαίτησε την διακοπή λειτουργίας τμημάτων και έρευνας και ανάπτυξης των συγκεκριμένων τμημάτων, τα τμήματα αυτά είναι το NOKIA VR και NOKIA video.

Έτσι η εταιρεία θα προχωρήσει άμεσα σε περικοπές προσωπικού και την διακοπή παραγωγής προϊόντων, με σκοπό την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για την επένδυση σε άλλα τμήματα.