Η LG Electronics σε δύσκολη θέση

Το τμήμα Mobile δεν αποδίδει αν και προσπαθεί ιδιαίτερα.

Η συνολική πορεία της LG είναι ικανοποιητική, αν και το τμήμα LG Mobile αδυνατεί να επιστρέψει στα κέρδη.

Τα έσοδα της LG για το τρίτο τρίμηνο του 2017 είναι στα 13$ δισεκατομμύρια (15% αύξηση), με τα λειτουργικά έσοδα στα 455.7$ εκατομμύρια δολάρια διπλάσια από Πέρση.

Το τμήμα Mobile είχε έσοδα 2.50$ δισεκατομμύρια (8% αύξηση), με λειτουργικές απώλειες 331$ εκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ότι το τμήμα Mobile δεν αποδίδει τα ζητούμενα, απαιτώντας γενναίες αποφάσεις από την LG.