Τέλος η αναβάθμιση σε Windows 10

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η διορία αναβάθμισης σε Windows 10.

Το νέο έτος δεν θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης σε Microsoft Windows 10 από παλαιότερες εκδόσεις των Windows.

Μια κίνηση που θα ξεκαθαρίσει την εικόνα των Windows 10, σύμφωνα με την Microsoft.