Νέα δεδομένα στην εξαγορά από την Apple

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά ξανά την εξαγορά του shazam.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού δέχθηκε σειρά αιτημάτων για την εξαγορά του Shazam από την Apple καθώς φαίνεται να παραβιάζει τους μονοπωλιακούς κανόνες καθώς η συναλλαγή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγορά.

Οι χώρες που κάναν τα αιτήματα είναι οι Αυστρία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία και Σουηδία που καλούνται να αξιολογήσουν, βάσει του κοινοτικού κανονισμού ανταγωνισμού, την απόκτηση της εταιρείας του Shazam από την Apple.

Η εξαγορά του Shazam δεν πληροί τα κατώτατα όρια κύκλου εργασιών που ορίζει ο κοινοτικός κανονισμός ανταγωνισμού για τις συγχωνεύσεις που πρέπει να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή έχουν κοινοτική διάσταση βάση του άρθρου 1/22.