Η Google έχασε την μάχη της ιδιωτικότητας

O Νόμος καταδικάζει την Goolge με μια γενναία απόφαση.

Υποχρεούται η Google να διαγράφει προσωπικές πληροφορίες για ανθρώπους στο διαδίκτυο που δεν θέλουν να υπάρχουν λάθος αναφορές.

Η απόφαση είναι ότι το δικαίωμα στη λήθη ή το δικαίωμα διαγραφής προστατεύονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να ζητούν την απομάκρυνση ή τη διαγραφή πληροφοριών για τον εαυτό τους, όταν αυτές δεν ισχύουν.

Δικαίωμα στη λήθη (right-to-be-forgotten) ονομάζεται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει από τον υπεύθυνο διαχειριστή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στη λήθη αποτελεί ένα νέο ψηφιακό δικαίωμα, το οποίο ήρθε για να προστατεύσει την προσωπική ζωή εκατομμύρια χρηστών.