Η Nokia επενδύει

H φιλανδική εταιρεία ξεκαθαρίζει και εξαπλώνετε.

Με την εξαγορά της SpaceTime Insight και την πώληση των επιχειρήσεων Digital Health, επιλέγει ένα επενδυτικό πρόγραμμα συγκεκριμένο, περιορίζοντας τις αγορές που δεν έχει ιδιαίτερο κέρδος.

Συγκεκριμένα με την εξαγορά SpaceTime θα μπει στην αγορά των λογισμικών για επιχειρήσεις και εταιρείες, με την εταιρεία να έχει πελάτες όπως FedEx, Union Pacific, NextEra Energy και Singapore Power κ.τ.λ.

Τέλος με την πώληση της Digital Health θα αποβάλει αρνητικά αποτελέσματα από την αγορά εξοπλισμού υγείας.