Το JACKCOM R3 Smart Ring

Ο ιδανικός συνδυασμός τεχνολογίας και μόδας.

Το έξυπνο δαχτυλίδι επικοινωνεί με το έξυπνο τηλέφωνο μας και μπορεί να κρατάει το χρονοδιάγραμμα, να πληρώνει τους λογαριασμούς μας με NFC, να αλλάζει την Μουσική μας και να αποτυπώνει τις ειδοποιήσεις μας στα κοινωνικά δίκτυα.