Συνεργασία LG και Google

Ξανά συμφωνήσαν να συνεργαστούν οι δυο εταιρείες.

Oι δυο εταιρείες αποφάσισαν την συνεργασία σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο με σκοπό την δημιουργία του νέου Google Pixel 3 smartphone που θα είναι αποτέλεσμα LG για την οθόνη και HTC για την κατασκευή.

Αναλυτικά οι LG και Google συμφώνησαν την καθολική προμήθεια οθονών LG Oled για την παραγωγή νέων προϊόντων, με την Google να πετυχαίνει ένα πολλοί κερδοφόρο Deal.