Ολοκληρώθηκε η εξαγορά shazam από την Apple

Είπε ναι η ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού.

Τον Απρίλιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τις έρευνες για την εξαγορά της Shazam από την Apple, αν οι προϋποθέσεις ήταν σωστές σύμφωνα με τα κριτήρια την επιτροπής θα δίναν την έγκριση τους για την εξαγορά.

Σήμερα φαίνεται πώς οι προϋποθέσεις ήταν θεμιτές και η ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού θα δώσει το πράσινο φως και η Apple θα αποκτήσει την shazam με τα δεδομένα των εκατομμύρια χριστών του και τις εφαρμογές του.