Δικαίως οι τεχνολογικές εταιρείες στο στόχαστρο

Τα προσωπικά μας δεδομένα μοιράζονται σε τρίτους.

Προγραμματίζετε η ακρόαση των Google, Apple, Amazon, Twitter, AT&T και Charter Communications ενώπιων της εξεταστικής επιτροπής εμπορείου των ΗΠΑ, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με τη διαχείριση και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στις υπηρεσίες των εταιρειών.

Η Google είναι στο επίκεντρο καθώς διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις άλλες εταιρείες καθώς επιτρέπει στους δημιουργούς εφαρμογών να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς των χρηστών στο google Gmail και να μοιράζονται τις πληροφορίες με τρίτους. Κάτι παρόμοιο κάνουν και οι άλλες εταιρείες.