Η Microsoft εξαγόρασε την Github

Δόθηκε επίσημα η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έδωσε το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή ένωση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να περάσει η εταιρεία του Github οριστικά στα χέρια της Microsoft, με το ποσό της εξαγοράς να φτάνει τα 7.3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το GitHub δεν θα λειτουργεί σαν υπηρεσία Microsoft, αλλά αυτόνομα όπως συμβαίνει και με το LinkedIn, ξεκαθαρίζει η εταιρεία Microsoft και αναφέρει ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία να επενδύσει σε νέα προγράμματα.