Η εταιρεία Meizu στον Καναδά

Είσοδο στην αγορά του Καναδά σχεδιάζει η Meizu.

Να μπει στην αγορά του Καναδά σχεδιάζει η Meizu μετά την εξάπλωση της στην αγορά των ΗΠΑ πρόσφατα. Η εταιρεία δεν θα μπορούσε να μην επιχειρήσει στον Καναδά καθώς είναι μια κοντινή αγορά στις ΗΠΑ.

Η Meizu θα έχει την μορφή στην αγορά σαν εταιρεία διαδικτυακών πωλήσεων για αρχή όπως και στις ΗΠΑ.