Σε συνεργασία Google και Samsung

Η Ανάπτυξη κοινού λογισμικού είναι ο λόγος.

η Samsung είναι στην διαδικασία ενός Project για την δημιουργία αναδιπλώμενου smartphone με λογισμικό Google Android, με την google να συμμετέχει στην διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού που να είναι κατάλληλο για μια τέτοια τεχνολογία.

Οι δυο εταιρείες θα ανέργαστους ή Μαλών συνεργάζονται σε τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο για να φέρουν το πρώτο πλήρως αναδιπλωμενο Smartphone ανοίγοντας την αγορά και για άλλες εταιρείες ώστε να θέλουν να μπουν στην νέα αγορά αναδιπλωμένων Smartphone.