17 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών

Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι στις 17 Μαΐου, Οι TOT TIMES OF TECH Το πρακτορείο τεχνολογικών ειδήσεων και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών ΑΔΑΕ για τα 50 χρονιά έχει σκοπό όλοι οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και το διαδίκτυο με ασφάλεια.

Έτσι οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν και να λύσουν κάθε απορία στην ΑΔΑΕ Ιερού Λόχου 3 Μαρούσι Αθήνα και στον αριθμό +30 210 6387666, και ηλεκτρονικά www.adae.gr – info@adae.gr.