Στο στόχαστρο Apple Google Facebook και Amazon

Οι ΗΠΑ και το Doj δεσμεύουν τις αμερικάνικες εταιρείες.

Οι Apple, Google, Facebook και Amazon μεταξύ των τεχνολογικών εταιρειών που θα ελεγχθούν από το DOJ το υπουργείο δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υπό τον έλεγχο του Γενικού Εισαγγελέα θα διερευνήσει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ. ως αποτέλεσμα της νέας έρευνας, αυτές οι τέσσερις εταιρείες τεχνολογίας και άλλες μικρότερες θα είναι στο επίκεντρο δύο ξεχωριστών ερευνών, μία από τη Doj και η άλλη από την FTC. Και οι δύο υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με τη διερεύνηση των μονοπωλιακών ζητημάτων.

Οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να ανησυχούν για τον ρόλο που θα αποκτήσει η αμερικάνικη κυβέρνηση στην λειτουργία των εταιρειών.