Το Xvision Spine System για VR επεμβάσεις

Ένα VR Headset στην υπηρεσία της επιστήμης.

Το Xvision Spine System της εταιρείας Augmedics είναι ένα ιατρικό headset που επιτρέπει στους ορθοπεδικούς χειρούργους να βλέπουν σε τρεις διαστάσεις κατά τη διάρκεια της επέμβασης και σύντομα ελπίζουν και σε άλλου είδους επεμβάσεις.

Η εταιρεία πιστεύει ότι το Xvision Spine System θα βοηθήσει σημαντικά τους χειρούργους στην πραγματοποίηση μικροεπεμβάσεων καθότι θα τους παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και μια κορυφαία περιφερειακή οπτική.