Η Google στηρίζει την Ελλάδα

Επένδυση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η Google επιστρατεύει για την Ελλάδα ξανά, κονδύλια συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ευάλωτες ομάδες.

Η επένδυση έχει στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας της λοίμωξης του Covid 19.