Η Qualcoomm πήρε άδεια

Η αμερικάνικη εταιρεία μπορεί να προμηθεύει την Huawei.

Η Qualcomm είναι άλλη μία εταιρεία από αυτές που παίρνουν άδεια ώστε να προμηθεύουν την Huawei, αναλυτικά η αμερικανική εταιρεία μπορεί να προμηθεύει την Huawei τα πάντα πλην 5G τεχνολογίας και εξοπλισμού.

Πολλές εταιρείες μπαίνουν σιγά σιγά στη λίστα των Ηνωμένων Πολιτειών για προμήθεια της Huawei με τους απαραίτητους περιορισμούς πάντα!