Περιπέτειες για την MindGeek

Οι Visa και MasterCard διακόπτουν με το Pornhub.

Μετά την δημοσίευση των The New York Times που αναφέρει ότι η ιστοσελίδα δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την ανάρτηση παράνομου περιεχομένου η εταιρεία MindGeek η μητρική εταιρεία του Pornhub αλλάζει ρότα αλλά πολλές εταιρείες διακόπτουν κάθε συνεργασία μαζί τους.

Οι Visa, MasterCard και πολλες εταιρείες προχώρησαν σε διακοπή της συνεργασίας τους με το Pornhub και την MindGeek άμεσα.