Η εφαρμογη Gov.gr

Το κράτος και οι υπηρεσίες στα χέρια σας.

Η πρώτη επίσημη εφαρμογή της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί έναν «ψηφιακό χαρτοφύλακα» με πολλαπλές λειτουργίες καθώς μπορούνε οι πολίτες να εκδίδουν ηλεκτρονικά έγγραφα και να κρατούν αρχείο με δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιητικά που έχουν καταρτίσει, να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω των θυρίδων τους, καθώς επίσης και να ελέγχουν τη γνησιότητά τους μέσω των κωδικών QR που φέρουν.

Βασισμένη στο site του gov.gr, η εφαρμογή θα προσθέτει διαρκώς νέες δυνατότητες, κάνοντας πιο εύκολη την καθημερινότητα. Οι σχέσεις του κράτους με τον πολίτη περνούν σε μια νέα εποχή, με απλές, λειτουργικές, γρήγορες και ασφαλείς υπηρεσίες. Τέλος το Gov.gr είναι διαθέσιμο για Android και ios μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών καταστημάτων.