Συνεργασία AMD και Samsung

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν οι δυο εταιρείες.

Η Samsung και AMD αποφάσισαν να έρθουν σε μακροχρόνια συνεργασία μέσο των τμημάτων επεξεργαστών, με τις δυο εταιρείες να φέρουν τα πρώτα αποτελέσματα συνεργασίας από το 2022.