Η Microsoft πέτυχε τους οικονομικούς της στόχους

Η Microsoft απολαμβάνει της κερδοφορίας με απολύσεις!

Η Microsoft έφτασε με επιτυχία τους οικονομικούς της στόχους για το 2022 και μάλιστα με επιπλέον ποσοστό, το παράξενο είναι ότι η Αμερικάνικη εταιρεία αν και πέτυχε, προχώρησε σε απολύσεις περίπου 1.000 εργαζομένων, οι περικοπές αφορούν διάφορα τμήματα και έγιναν σε μόλις μια εβδομάδα.

Η Microsoft διαθέτει 221.000 εργαζόμενους και είχε μιλήσει για προσλήψεις πρόσφατα, αν και κάνει περικοπές τελικά με πρόφαση την παγκόσμια οικονομική κρίση γεννώντας μας πολλές απορίες.