Κλίνει το Twitter;

Η Απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι.

Ο νέος CEO και ιδιοκτήτης της εταιρείας Twitter είναι ο Ελον Μασκ και τα νέα και οι αλλαγές είναι σαρωτικές, οι εξελίξεις σε εταιρικό και λειτουργικό επίπεδο τρομακτικές, και τα νέα πολλά! Πάνω από 4000 άτομα απολύθηκαν και άλλοι κλίθηκαν να επιστρέψουν λόγο του χάους που δημιουργήθηκε και τον λειτουργικών κενών ή επειδή απολύθηκαν κατά λάθος όπως λέει το Twitter! Άλλοι εργαζόμενοι έφυγαν εθελοντικά ή δεν γύρισαν ποτέ, για να διαμαρτυρηθούν για τις νέες συνθήκες που επιβάλει ο νέος CEO με αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο γραφείων, τεχνικά θέματα που δεν μπορούν να λυθούν και πολλές φήμες που θέλουν το τέλος του Twitter, κάτι που δεν θα συμβεί.

Ο Μασκ φαίνεται να δημιούργησε πολλά εταιρικά προβλήματα και αντιδράσεις με πρόφαση ένα ποιο ανοιχτό Twitter, αλλά δεν φαίνεται να ισχύουν τα ίδια σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος καθώς επιβάλει έναν νέο εργασιακό μεσαίωνα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες.