Συνεργασία OpenAI και Microsoft

Η Microsoft επενδύει στο πολυσυζητημένο ChatGPT.

Η Microsoft επενδύει στο πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο ChatGPT της εταιρείας OpenAI. Η Microsoft θα προσφέρει την τεχνολογία της, υπερυπολογιστές, δομές και νευρωνικά δίκτυα, όπως και βάσεις διαδομένων, ενώ θα αποκτήσει τεχνολογία και εξειδίκευση πάνω στην τεχνική νοημοσύνη της OpenAI.

Η επενδύσει θα δώσει ένα εμπορικό πλεονέκτημα στην Microsoft και τεχνολογία, ενώ η Open AI θα κερδίσει αντίστοιχη τεχνολογία, κεφάλαια και την απαραίτητη υποστήριξη απέναντι στα σενάρια και την κοινή γνώμη.