Προχωράει σε απολύσεις και η Dell

Θα περικόψει το 5% του προσωπικού της.

Η εταιρεία Dell είναι μια ακόμα εταιρεία τεχνολογίας που θα προχωρήσει σε περικοπές προσωπικού, καθώς θα απολύσει 6.650 εργαζομένους, δηλαδή το 5% του εργατικού δυναμικού της. Λόγος είναι η μειωμένη απόδοση της στην αγορά.