Η Samsung φλερτάρει με την Microsoft

Η Google παρακολουθεί προβληματισμένη!

Η Google προχωράει σε μια νέα εποχή AI όπως το επιβάλει η μόδα και ο ανταγωνισμός με το Google Bard, και στόχο να ανταγωνιστεί την OpenAI ChatGPΤ και την Microsoft που μπήκε σοβαρά σε αυτήν την νέα εποχή.

Σε αυτή την νέα αγορά AI η Google έχει πολλούς προβληματισμούς καθώς ο κορυφαίος πρέσβεις της Google και του Android η Samsung φλερτάρει ξανά με την Microsoft και το AI Bing που μπορεί να είναι η κεντρική μηχανή αναζήτησης στα Galaxy smartphone και όχι η Google όπως συμβαίνει τώρα. Η Samsung έχει μια καλή συνεργασία με την Microsoft με το Office και το OneDrive και τα Galaxy PC που θα μπορούσε να εξελιχθεί και στο AI και τον Bing, με την Google να προβληματίζετε.