Η Samsung απαγορεύει την τεχνητή νοημοσύνη σε εταιρικό επίπεδο

Στόχων να αποφύγει την διαρροή δεδομένων.

Η Samsung πρότεινε την απαγορεύσει Τεχνητής Νοημοσύνης (Google Bard, ChatGPT, Viber A.I.) στους εργαζομένους κατά την ανάπτυξη η λειτουργία εταιρικών Project για την ασφάλεια των πληροφοριών.