Η ΕΡΤ παρουσίασε τον Ερμή

Ο πρώτος ψηφιακός παρουσιαστείς ειδήσεων στην Ελλάδα.

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε τον πρώτο ψηφιακό παρουσιαστεί ειδήσεων στην Ελλάδα, φαίνεται η ΕΡΤ να εφαρμόζει μια νέα τεχνολογία παρουσίασης ειδήσεων όπως συμβαίνει στην Κίνα από το 2018! Ο Ερμής συστήθηκε και μας παρουσίασε τις νέες εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θέλει προσοχή καθώς το ύφος και η ανακοίνωση των ειδήσεων θέλουν προσοχή, υπευθυνότητα και προσωπική ευθύνη.