Μνημόνιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας

Η E.E. επενδύει επιτέλους στους ημιαγωγούς.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία συμφώνησαν σε μνημόνιο συνεργασίας στην βιομηχανία των ημιαγωγών, της ψηφιακής επικοινωνίας, και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Ε.Ε. επιτέλους επενδύει σε ένα τομέα που δεν έχει και δεν είχε υποδομές αν και έχει μεγάλες βιομηχανικές ανάγκες, τον τομέα των ημιαγωγών! που είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στην βιομηχανία τεχνολογίας, και ένας παράγοντας που δημιούργησε την αύξηση των τεχνολογικών αγαθών παγκοσμίως, όπως Smartphone, Κονσόλες, Αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές κ.τ.λ.