Η Γερμανία θέλει να απεξαρτηθεί από την Huawei

Ή οι ηνωμένες πολιτείες θέλουν!

Υπολογίζεται ότι το 59% των Γερμανικών Δικτύων 5G (RAN) χρησιμοποιεί εξοπλισμό Huawei και μια νέα έκθεση υποδηλώνει ότι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας θέλει να επιβάλει όριο στον κινεζικό εξοπλισμό 5G που χρησιμοποιείται από τοπικούς παρόχους όπως η Deutsche Telekom και η Vodafone. Με βάση έκθεση, το υπουργείο Εσωτερικών θα παρουσιάσει την πρόταση του σχετικά με αυτό το θέμα Δεν είναι απίθανο να δούμε την Γερμανία να δημιουργεί ένα νέο δίκτυο με τις ευλογίες των ΗΠΑ, καθώς είναι μια χώρα επιρροής των ΗΠΑ, στο πόλεμο 5G που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις Κίνα και ΗΠΑ.