Η LG κλίνει τον κύκλο στα Smartphone

Apple και Oppo πήραν ότι απέμεινε.

Η LG είναι γνωστό ότι έχει διακόψει την λειτουργία του τμήματος smartphone της εδώ και μερικά χρόνια, οι τελευταίες κινήσεις ήταν η ρευστοποιήσει της περιουσίας της σε εγκαταστάσεις και τερματισμό υποστήριξης προϊόντων, και κλίνει οριστικά τον κύκλο της LG πουλώντας το αρχείο της και της πατέντες της στις Apple και Oppo.