Το myAADE app

Η Ελληνική εφορία σε μια εφαρμογή.

Μια ακόμα εφαρμογή από το Ελληνικό δημόσιο ήρθε με σκοπό να διευκολύνει την ζωή των πολιτών, το myAADE app. Στόχος η διεκπεραίωση εργασιών με την εφορεία γρήγορα και με ασφάλεια.